driving w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła driving w angielski»francuski słowniku

I.driving [Brit ˈdrʌɪvɪŋ, Am ˈdraɪvɪŋ] RZECZOW.

II.driving [Brit ˈdrʌɪvɪŋ, Am ˈdraɪvɪŋ] PRZYMIOT.

drink-driving [Brit ˌdrɪŋkˈdrʌɪvɪŋ, Am ˈdrɪŋk ˈˌdraɪvɪŋ] Brit RZECZOW.

drug-driving [ˌdrʌɡˈdraɪvɪŋ, Amˌdrəɡˈdraɪvɪŋ] RZECZOW.

driving w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła driving w angielski»francuski słowniku

driving Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

driving z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła driving w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文