dropped w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dropped w angielski»francuski słowniku

8. drop THEAT → drop curtain

II.drop <part prés dropping; prét, part passé dropped> [Brit drɒp, Am drɑp] CZASOW. przech.

III.drop <part prés dropping; prét, part passé dropped> [Brit drɒp, Am drɑp] CZASOW. nieprzech.

1. drop:

Zobacz też drop away, drop curtain

2. drop out (withdraw):

dropped w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dropped w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła dropped w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dropped Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

dropped Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła dropped w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文