drove w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła drove w angielski»francuski słowniku

Zobacz też drive

II.drive <prét drove, part passé driven> [Brit drʌɪv, Am draɪv] CZASOW. przech.

1. drive driver:

III.drive <prét drove, part passé driven> [Brit drʌɪv, Am draɪv] CZASOW. nieprzech.

1. drive MOTOR:

II.drive <prét drove, part passé driven> [Brit drʌɪv, Am draɪv] CZASOW. przech.

1. drive driver:

III.drive <prét drove, part passé driven> [Brit drʌɪv, Am draɪv] CZASOW. nieprzech.

1. drive MOTOR:

drove w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła drove w angielski»francuski słowniku

Zobacz też drive

drove Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

drove z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła drove w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文