drying w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła drying w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.drying [ˈdraɪɪŋ] RZECZOW. (of fruit, clothes)

drying-up [Brit ˌdrʌɪɪŋˈʌp, Am ˌdraɪɪŋˈəp] RZECZOW. Brit

I.dry [Brit drʌɪ, Am draɪ] RZECZOW. Brit POL

1. dry (not wet or moist):

à sec

Tłumaczenia dla hasła drying w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

drying w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła drying w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.dry <-ier, -iest [or -er, est]> [draɪ] PRZYMIOT.

II.dry <dries [or -s]> [draɪ] RZECZOW. Aus (dried season)

Tłumaczenia dla hasła drying w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

drying Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be (as) dry as a bone inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文