duties w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła duties w angielski»francuski słowniku

nonoperational duties [Brit nɒnɒpəˈreɪʃ(ə)n(ə)l ˌdjʊːtɪz] RZECZOW. npl (in police force)

1. duty (obligation):

duty-free [Brit ˌdjuːtɪˈfriː, Am ˈˌd(j)udi ˈˌfri] PRZYMIOT. PRZYSŁ.

duties w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła duties w angielski»francuski słowniku

duties Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

duties z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła duties w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文