duty w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła duty w angielski»francuski słowniku

1. duty (obligation):

duty-free [Brit ˌdjuːtɪˈfriː, Am ˈˌd(j)udi ˈˌfri] PRZYMIOT. PRZYSŁ.

duty w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła duty w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła duty w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

duty Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

duty z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła duty w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文