dying w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dying w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.dying [Brit ˈdʌɪɪŋ, Am ˈdaɪɪŋ] CZASOW. pres part

dying → die

II.dying [Brit ˈdʌɪɪŋ, Am ˈdaɪɪŋ] RZECZOW.

III.dying [Brit ˈdʌɪɪŋ, Am ˈdaɪɪŋ] PRZYMIOT.

Zobacz też die

II.die <part prés dying, prét, part passé died> [Brit dʌɪ, Am daɪ] CZASOW. przech.

III.die <part prés dying, prét, part passé died> [Brit dʌɪ, Am daɪ] CZASOW. nieprzech.

1. die (expire, end one's life):

II.die <part prés dying, prét, part passé died> [Brit dʌɪ, Am daɪ] CZASOW. przech.

III.die <part prés dying, prét, part passé died> [Brit dʌɪ, Am daɪ] CZASOW. nieprzech.

1. die (expire, end one's life):

Tłumaczenia dla hasła dying w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dying w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dying w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sine die [ˌsaɪnɪˈdaɪi:, Am ˌsaɪniˈdaɪi] PRZYSŁ. LAW

Tłumaczenia dla hasła dying w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dying Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à ma mort
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文