ear w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ear w angielski»francuski słowniku

2. ear (hearing, perception):

3. ear BOT (of wheat, corn):

to be on one's ear Irish (drunk) inf
to be on one's ear Irish (drunk) inf
to get a thick ear inf

Zobacz też flap, deaf, bend

II.flap <part prés flapping; prét, part passé flapped> [Brit flap, Am flæp] CZASOW. przech.

III.flap <part prés flapping; prét, part passé flapped> [Brit flap, Am flæp] CZASOW. nieprzech.

I.deaf [Brit dɛf, Am dɛf] RZECZOW. Ce mot peut être perçu comme injurieux dans cette acception. Lui préférer hearing-impaired.

III.bend <prét, part passé bent> [Brit bɛnd, Am bɛnd] CZASOW. przech.

1. bend:

IV.bend <prét, part passé bent> [Brit bɛnd, Am bɛnd] CZASOW. nieprzech.

I.ear-piercing [Brit, Am ˈɪ(ə)rˌpɪ(ə)rsɪŋ] RZECZOW.

II.ear-piercing [Brit, Am ˈɪ(ə)rˌpɪ(ə)rsɪŋ] PRZYMIOT.

ear w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ear w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ear w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ear Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to make a pig's ear of sth Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文