easier w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła easier w angielski»francuski słowniku

1. easy (not difficult):

Zobacz też lay

lay → lie

IV.lay <prét, part passé laid> [Brit leɪ, Am leɪ] CZASOW. przech.

1. lay lit:

V.lay <prét, part passé laid> [Brit leɪ, Am leɪ] CZASOW. nieprzech.

easier w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła easier w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. easy (simple):

Tłumaczenia dla hasła easier w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

easier Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

easier z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła easier w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文