economy w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła economy w angielski»francuski słowniku

economy [Brit ɪˈkɒnəmi, Am əˈkɑnəmi] RZECZOW. (all contexts)

economy w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła economy w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

economy <-ies> [ɪˈkɒnəmɪ, Am -ˈkɑ:nə-] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła economy w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

economy Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

economy z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła economy w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文