effects w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła effects w angielski»francuski słowniku

1. effect (net result):

3. effect (power, efficacy):

to come into effect LAW, ADMIN

Doppler effect [Brit ˈdɒplərɪfɛkt, Am ˈdɑplər əˌfɛkt] RZECZOW.

effects w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła effects w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. effect (consequence):

Tłumaczenia dla hasła effects w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

effects Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

effects z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła effects w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文