egg w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła egg w angielski»francuski słowniku

II.egg [Brit ɛɡ, Am ɛɡ] CZASOW. przech. inf Am (throw eggs at)

egg w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła egg w angielski»francuski słowniku

egg Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文