elected w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła elected w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

IV.elect [Brit ɪˈlɛkt, Am əˈlɛkt] PRZYMIOT. after n

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła elected w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

elected w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła elected w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
élu(e) m (ż)

Tłumaczenia dla hasła elected w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
élu(e)
élu(e)

elected Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

élu(e) m (ż)

elected Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文