election w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła election w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

election [Brit ɪˈlɛkʃ(ə)n, Am əˈlɛkʃ(ə)n] RZECZOW.

by-election [Brit ˈbʌɪəˌlɛkʃ(ə)n, Am ˈbaɪəˌlɛkʃən] RZECZOW. Brit

re-election [Brit ˌriːɪˈlɛkʃ(ə)n, Am ˌriəˈlɛkʃ(ə)n] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła election w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

election w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła election w angielski»francuski słowniku

election Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文