elections w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła elections w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

election [Brit ɪˈlɛkʃ(ə)n, Am əˈlɛkʃ(ə)n] RZECZOW.

by-election [Brit ˈbʌɪəˌlɛkʃ(ə)n, Am ˈbaɪəˌlɛkʃən] RZECZOW. Brit

re-election [Brit ˌriːɪˈlɛkʃ(ə)n, Am ˌriəˈlɛkʃ(ə)n] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła elections w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

elections w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła elections w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła elections w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

elections Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

elections Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła elections w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文