elieve w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła elieve w angielski»francuski słowniku

I.eleven [Brit ɪˈlɛv(ə)n, Am əˈlɛvən] RZECZOW.

II.eleven [Brit ɪˈlɛv(ə)n, Am əˈlɛvən] PRZYMIOT.

1. believe (accept as true):

2. believe (think, be of the opinion):

1. believe (have confidence, trust):

1. relieve (alleviate):

I.make-believe RZECZOW. [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

II.make-believe PRZYMIOT. [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

believer [Brit bɪˈliːvə, Am bəˈlivər] RZECZOW.

non-believer [Brit nɒnbɪˈliːvə, Am ˌnɑnbəˈlivər] RZECZOW.

elieve w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła elieve w angielski»francuski słowniku

Zobacz też eight

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文