emergency w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła emergency w angielski»francuski słowniku

emergency [Brit ɪˈməːdʒ(ə)nsi, Am əˈmərdʒənsi] RZECZOW.

1. emergency (crisis):

emergency w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła emergency w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.emergency <-ies> [ɪˈmɜ:dʒənsɪ, Am -ˈmɜ:r-] RZECZOW. a. MED

II.emergency [ɪˈmɜ:dʒənsɪ, Am -ˈmɜ:r-] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła emergency w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

emergency Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

emergency Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła emergency w francuski»angielski słowniku

emergency z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文