employment w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła employment w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

employment [Brit ɪmˈplɔɪm(ə)nt, ɛmˈplɔɪm(ə)nt, Am əmˈplɔɪmənt] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła employment w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

employment w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła employment w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła employment w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

employment Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be in employment Brit form

employment Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文