empty w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła empty w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

empty → empty out

empty → empty out

Zobacz też empty out

empty-handed [Brit ˌɛmptɪˈhandɪd, Am ˌɛm(p)tiˈhændəd] PRZYMIOT.

II.empty out CZASOW. [Brit ˈɛm(p)ti -, Am ˈɛm(p)ti -] (empty [sth] out, empty out [sth])

Tłumaczenia dla hasła empty w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

empty w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła empty w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła empty w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

empty Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à jeun
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文