en w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła en w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

en bloc [Brit ɒ̃ ˈblɒk, Am ɑn ˈblɑk] PRZYSŁ.

I.en suite [Brit ɒn ˈswiːt, Am ɑn ˈswit] RZECZOW.

II.en suite [Brit ɒn ˈswiːt, Am ɑn ˈswit] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła en w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

en w słowniku PONS

en Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文