enemy w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła enemy w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

enemy <pl enemies> [Brit ˈɛnəmi, Am ˈɛnəmi] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła enemy w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
enemy attr

enemy w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła enemy w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

arch-enemy <-ies> [ˌɑ:tʃˈenɪmi, Am ˌɑ:rtʃ-] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła enemy w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

enemy Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文