energy w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła energy w angielski»francuski słowniku

energy [Brit ˈɛnədʒi, Am ˈɛnərdʒi] RZECZOW.

energy w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła energy w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

energy <-ies> [ˈenədʒɪ, Am -ɚ-] RZECZOW. a. PHYS

Tłumaczenia dla hasła energy w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

energy Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文