engine w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła engine w angielski»francuski słowniku

engine [Brit ˈɛndʒɪn, Am ˈɛndʒən] RZECZOW.

engine w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła engine w angielski»francuski słowniku

engine Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

engine z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła engine w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文