entrance w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła entrance w angielski»francuski słowniku

I.entrance RZECZOW. [Brit ˈɛntr(ə)ns, Am ˈɛntrəns]

II.entrance CZASOW. przech. [Brit ɪnˈtrɑːns, ɛnˈtrɑːns, Am ɪnˈtræns, ɛnˈtræns]

Common Entrance, Common Entrance examination RZECZOW. Brit SCHOOL

entrance w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła entrance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła entrance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

entrance Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

entrance Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文