envers w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła envers w angielski»francuski słowniku

I.enter into CZASOW. [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter into [sth])

I.enter up CZASOW. [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter up [sth], enter [sth] up)

I.enter upon CZASOW. [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter upon [sth])

II.re-enter [Brit riːˈɛntə, Am ˌriˈɛn(t)ər] CZASOW. nieprzech.

envenom [Brit ɪnˈvɛnəm, ɛnˈvɛnəm, Am ənˈvɛnəm] CZASOW. przech.

envelop [Brit ɪnˈvɛləp, ɛnˈvɛləp, Am ənˈvɛləp] CZASOW. przech.

I.converse RZECZOW. [Brit ˈkɒnvəːs, Am ˈkɑnˌvərs]

II.converse PRZYMIOT. [Brit ˈkɒnvəːs, Am ˈkɑnˌvərs, kənˈvərs]

carvers [Brit ˈkɑːvəz, Am ˈkɑrvərz] RZECZOW. npl

envers w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła envers w angielski»francuski słowniku

II.converse2 [ˈkɒnvɜ:s, Am ˈkɑ:nvɜ:rs] PRZYMIOT. form

II.inverse [ɪnˈvɜ:s, Am -ˈvɜ:rs] RZECZOW. no pl inf

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文