equipment w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła equipment w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

equipment [Brit ɪˈkwɪpm(ə)nt, Am əˈkwɪpmənt] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła equipment w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

equipment w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła equipment w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła equipment w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

equipment Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

equipment z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文