establish w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła establish w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.establish [Brit ɪˈstablɪʃ, ɛˈstablɪʃ, Am əˈstæblɪʃ] CZASOW. przech.

re-establish [Brit ˌriːɪˈstablɪʃ, ˌriːɛˈstablɪʃ, Am ˌriɪˈstæblɪʃ] CZASOW. przech.

pre-establish [Brit priːɪˈstablɪʃ, Am ˌpriɪˈstæblɪʃ] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła establish w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

establish w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła establish w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła establish w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

establish Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文