etc w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła etc w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.hiccup, hiccough [Brit ˈhɪkʌp, Am ˈhɪkəp] RZECZOW.

II.hiccup, hiccough [Brit ˈhɪkʌp, Am ˈhɪkəp] CZASOW. nieprzech. <part prés etc hiccuping, hiccuped or hiccupping, hiccupped>

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
lurex attr dress, etc.

Tłumaczenia dla hasła etc w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

etc w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła etc w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła etc w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

etc Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文