evening w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła evening w angielski»francuski słowniku

I.evening [Brit ˈiːv(ə)nɪŋ, Am ˈivnɪŋ] RZECZOW.

1. evening:

II.evening [Brit ˈiːv(ə)nɪŋ, Am ˈivnɪŋ] WYKRZYK. inf a. good evening

evening w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła evening w angielski»francuski słowniku

evening Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文