every w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła every w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.every [Brit ˈɛvri, Am ˈɛvri] CZŁ. OKR. Every is most frequently translated by tous les/toutes les + plural noun: every day = tous les jours. When every is emphasized to mean every single, it can also be translated by chaque. For examples and exceptions, see the entry below.

1. every (each):

2. every (emphatic):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła every w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

every w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła every w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła every w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

every Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文