everything's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła everything's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

everything ZAIMEK Everything is almost always translated by tout. For examples and particular usages, see below.:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła everything's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

everything's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła everything's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też anything

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła everything's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

everything's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文