examination w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła examination w angielski»francuski słowniku

examination [Brit ɪɡˌzamɪˈneɪʃ(ə)n, ɛɡˌzamɪˈneɪʃ(ə)n, Am ɪɡˌzæməˈneɪʃ(ə)n] RZECZOW.

cross-examination [Brit ˌkrɒsɪɡˌzamɪˈneɪʃ(ə)n, Am ˌkrɔsəɡˌzæməˈneɪʃ(ə)n] RZECZOW. LAW

re-examination [Brit ˌriːɪɡˌzamɪˈneɪʃ(ə)n, Am ˌriəɡˌzæməˈneɪʃ(ə)n] RZECZOW.

self-examination [Brit ˌsɛlfɪɡzamɪˈneɪʃ(ə)n, Am ˈˌsɛlf ɪɡˌzæməˈneɪʃən] RZECZOW.

examination w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła examination w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła examination w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

examination Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

examination Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła examination w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文