example w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła example w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

example [Brit ɪɡˈzɑːmp(ə)l, ɛɡˈzɑːmp(ə)l, Am ɪɡˈzæmpəl] RZECZOW.

counter-example [Brit ˈkaʊntərɪɡˌzɑːmp(ə)l, ˈkaʊntərɛɡˌzɑːmp(ə)l, Am ˈkaʊn(t)ərɪɡˌzæmpəl] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła example w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

example w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła example w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła example w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

example Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

example z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła example w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文