except w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła except w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.except [Brit ɪkˈsɛpt, ɛkˈsɛpt, Am ɪkˈsɛpt] PRZYIMEK There are four frequently used translations for except when used as a preposition. By far the most frequent of these is sauf; the others are excepté, à l'exception de and hormis. Note, however, that in what/where/who questions, except is translated by sinon. For examples and the phrase except for see below.

III.except [Brit ɪkˈsɛpt, ɛkˈsɛpt, Am ɪkˈsɛpt] SPÓJNIK prov

IV.except [Brit ɪkˈsɛpt, ɛkˈsɛpt, Am ɪkˈsɛpt] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła except w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
sauf que
à ceci près que

except w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła except w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła except w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

except Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文