excuses w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła excuses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.excuse RZECZOW. [Brit ɪkˈskjuːs, ɛkˈskjuːs, Am ɪkˈskjus]

1. excuse:

III.excuse CZASOW. przech. [Brit ɪkˈskjuːz, ɛkˈskjuːz, Am ɪkˈskjuz]

1. excuse (forgive):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła excuses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

excuses w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła excuses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
tout(e) fait(e)

Tłumaczenia dla hasła excuses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

excuses Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文