exercises w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła exercises w angielski»francuski słowniku

I.exercise [Brit ˈɛksəsʌɪz, Am ˈɛksərˌsaɪz] RZECZOW.

III.exercise [Brit ˈɛksəsʌɪz, Am ˈɛksərˌsaɪz] CZASOW. przech.

IV.exercise [Brit ˈɛksəsʌɪz, Am ˈɛksərˌsaɪz] CZASOW. nieprzech.

exercises w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła exercises w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła exercises w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

exercises Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文