experienced w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła experienced w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

experienced [Brit ɪkˈspɪərɪənst, ɛkˈspɪərɪənst, Am ˌɪkˈspɪriənst] PRZYMIOT.

I.experience [Brit ɪkˈspɪərɪəns, ɛkˈspɪərɪəns, Am ˌɪkˈspɪriəns] RZECZOW.

1. experience (expertise):

II.experience [Brit ɪkˈspɪərɪəns, ɛkˈspɪərɪəns, Am ˌɪkˈspɪriəns] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła experienced w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

experienced w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła experienced w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.experience [ɪkˈspɪərɪəns, Am -ˈspɪrɪ-] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła experienced w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

experienced Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文