express w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła express w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.express [Brit ɪkˈsprɛs, ɛkˈsprɛs, Am ɪkˈsprɛs] RZECZOW.

II.express [Brit ɪkˈsprɛs, ɛkˈsprɛs, Am ɪkˈsprɛs] PRZYMIOT.

III.express [Brit ɪkˈsprɛs, ɛkˈsprɛs, Am ɪkˈsprɛs] PRZYSŁ.

IV.express [Brit ɪkˈsprɛs, ɛkˈsprɛs, Am ɪkˈsprɛs] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła express w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

express w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła express w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła express w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
R.E.R.

express Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

R.E.R.
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文