extra w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła extra w angielski»francuski słowniku

I.extra [Brit ˈɛkstrə, Am ˈɛkstrə] RZECZOW.

II.extra [Brit ˈɛkstrə, Am ˈɛkstrə] PRZYMIOT.

III.extra [Brit ˈɛkstrə, Am ˈɛkstrə] PRZYSŁ.

extra-large [Brit ˌɛkstrəˈlɑːdʒ, Am ˌɛkstrəˈlɑrdʒ] PRZYMIOT.

extra w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła extra w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

extra time [ˈekstrətaɪm] RZECZOW. no pl Aus, Brit SPORT

Tłumaczenia dla hasła extra w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
extra time Brit

extra Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文