extraordinary w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła extraordinary w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

extraordinary [Brit ɪkˈstrɔːd(ə)n(ə)ri, ɛkˈstrɔːd(ə)n(ə)ri, ˌɛkstrəˈɔːdɪn(ə)ri, Am ɪkˈstrɔrd(ə)nˌɛri, ˌɛkstrəˈɔrdnˌɛri] PRZYMIOT.

4. extraordinary POL → ambassador extraordinary

Zobacz też ambassador extraordinary

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła extraordinary w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

extraordinary w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文