eye w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła eye w angielski»francuski słowniku

1. eye ANAT:

2. eye (ogle at) inf → eye up

Zobacz też eye up

red-eye [Brit, Am ˈrɛd ˌaɪ], red-eye flight RZECZOW. Am inf

eye w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła eye w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

eye Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文