faces w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła faces w angielski»francuski słowniku

1. face ANAT (gen):

face ż
to look sb in the face lit, fig
to put one's face on inf hum

1. face (look towards):

2. face (confront):

face mask [Brit ˈfeɪsmɑːsk, Am ˈfeɪsmæsk] RZECZOW.

faces w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła faces w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

about-face [əˈbaʊtfeɪs] RZECZOW. Am, Aus, about-turn [əˈbaʊttɜ:n, Am -tɜ:rn] RZECZOW. Aus, Brit

Tłumaczenia dla hasła faces w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

faces Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文