factory w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła factory w angielski»francuski słowniku

factory [Brit ˈfakt(ə)ri, Am ˈfækt(ə)ri] RZECZOW. (gen)

factory w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła factory w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła factory w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

factory Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文