fair w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fair w angielski»francuski słowniku

1. fair (just, reasonable):

antiques fair [Brit anˈtiːks fɛː], antique fair RZECZOW.

fair-minded [Brit fɛːˈmʌɪndɪd, Am ˌfɛrˈmaɪndəd] PRZYMIOT.

fair w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fair w angielski»francuski słowniku

2. fair:

to be fair, ...

fair Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文