fair-weather w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fair-weather w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła fair-weather w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.marin (marine) [maʀɛ̃, in] PRZYMIOT.

III.marin (marine) [maʀɛ̃, in]

IV.marin (marine) [maʀɛ̃, in]

fair-weather w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fair-weather w angielski»francuski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文