faisant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła faisant w angielski»francuski słowniku

I.faint-hearted [Brit ˌfeɪntˈhɑːtɪd, Am ˌfeɪntˈhɑrdəd] RZECZOW.

II.faint-hearted [Brit ˌfeɪntˈhɑːtɪd, Am ˌfeɪntˈhɑrdəd] PRZYMIOT.

peasant [Brit ˈpɛz(ə)nt, Am ˈpɛz(ə)nt] RZECZOW.

artisan [Brit ˈɑːtɪzan, ɑːtɪˈzan, Am ˈɑrdəzən] RZECZOW.

faisant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła faisant w angielski»francuski słowniku

Santa Claus [ˌsæntəˈklɔ:z, Am ˈsænt̬əˌklɑ:z] RZECZOW.

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文