family w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła family w angielski»francuski słowniku

family [Brit ˈfamɪli, ˈfam(ə)li, Am ˈfæm(ə)li] RZECZOW.

family (gen) LING, ZOOL (group)
to be in the family way inf, hum

family w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła family w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. family no pl (relations, family members):

Tłumaczenia dla hasła family w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

family Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

family Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文