fashion w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fashion w angielski»francuski słowniku

I.fashion [Brit ˈfaʃ(ə)n, Am ˈfæʃən] RZECZOW.

2. fashion (vogue, trend):

mode ż
à la mode

fashion w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fashion w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła fashion w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fashion Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文