fault w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fault w angielski»francuski słowniku

2. fault (responsibility, guilt):

San Andreas fault [Brit ˌsan anˈdreɪəs, Am ˌsæn ænˌdreɪəs ˈfɔlt]

fault w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fault w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła fault w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

fault Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

fault z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文