favourite w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła favourite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.favourite Brit, favorite Am [Brit ˈfeɪv(ə)rɪt, Am ˈfeɪv(ə)rət] RZECZOW.

II.favourite Brit, favorite Am [Brit ˈfeɪv(ə)rɪt, Am ˈfeɪv(ə)rət] PRZYMIOT.

III.favourite Brit, favorite Am [Brit ˈfeɪv(ə)rɪt, Am ˈfeɪv(ə)rət] CZASOW. przech. INFOR

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
+ subj attr to be evens favourite

Tłumaczenia dla hasła favourite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

favourite w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła favourite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła favourite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

favourite Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文